Zachęcamy do stworzenia własnej strony internetowej spółdzielni
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (31 lipca 2007 r.) spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek posiadania własnych stron WWW. Nowe przepisy podają listę dokumentów, które zarząd powinien zamieszczać na ogólnie dostępnej witrynie spółdzielni.
Stosownie do treści art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.
Jakie dokumenty muszą znaleźć się na stronie internetowej.
 • - statut spółdzielni
 • - regulaminy uchwalone na podstawie statutu
 • - protokoły z lustracji spółdzielni
 • - roczne sprawozdania finansowe
 • - uchwały organów spółdzielni
 • - protokoły z zebrań zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia
Dlaczego spółdzielnia powinna mieć stronę WWW
 • 1. Spółdzielcy mają pełną informację o decyzjach podejmowanych w spółdzielni i jej kondycji finansowej
 • 2. Mieszkańcom łatwiej załatwić sprawy w administracji - można z niej pobrać formularze wniosków, przeczytać poradniki, umówić się na spotkanie z pracownikiem
 • 3. Niskie koszty założenia i utrzymania własnej witryny (kilka groszy miesięcznie na członka)
 • 4. Mniejsza liczba interesantów w spółdzielni (zamiast stawiać się osobiście można sprawdzić pewne rzeczy na stronie)
 • 5. Spółdzielnia może zaoszczędzić wydając mniej papierowych biuletynów (tylko dla tych, którzy nie mają dostępu do sieci